โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินขึ้นดอยนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเดินขึ้นดอยนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีเดินขึ้นดอยและนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยขบวนแห่แบบล้านนาเพื่อสักการะครูบาศรีว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา