โลโก้เว็บไซต์ บริหารธุรกิจฯ จัดพิธีไหว้ครู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริหารธุรกิจฯ จัดพิธีไหว้ครู

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาบริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครู
สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงอาหารกลาง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา