โลโก้เว็บไซต์ RMUTL RMUTL MUSIC AWARDS 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL RMUTL MUSIC AWARDS 2018

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา



RMUTL RMUTL MUSIC AWARDS 2018
วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดการแข่งขันการประกวดวงดนตรีสากลในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด " RMUTL ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา