โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร จัดบรรยายวัฒนธรรมและภูมิปัญญา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร จัดบรรยายวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร จัดบรรยายวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะนักวิจัย จัดบรรยาย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา