โลโก้เว็บไซต์ 230761สอ.ถวายเทียนพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

230761สอ.ถวายเทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนาสืบสานวิถีชาวพุทธ ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561
         อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ นำบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2561  โดยมี พระครู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา