โลโก้เว็บไซต์ 280761จุดเทียนชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

280761จุดเทียนชัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ผศ.ดร.นิวัตร   มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ  นำบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา