โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา