โลโก้เว็บไซต์ ธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนสิงหาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนสิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอนุรักษ์สืบสานพุทธศาสนาโครงการ “ธรรมะทวาทศวาร” ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ในเดือนสิงหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา