โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมโครงการตำบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง จัดโดย อบต.บ้านกร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมโครงการตำบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง จัดโดย อบต.บ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมโครงการตำบลบ้านกร่าง น่าอยู่ น่ามอง จัดโดย อบต.บ้านกร่าง
วันที่ 9 มีนาคม 2559 นายบุญฤทธิ์ สโมสร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วย นายสมชาย โพธิ์พยอม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ล้านน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา