โลโก้เว็บไซต์ 130961 อบรม sme online  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

130961 อบรม sme online

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาSME Online เพิ่มยอดขายสร้างรายได้ให้ธุรกิจ
                     หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ร่วมกับ สำนัก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา