โลโก้เว็บไซต์ กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน 61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน 61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนากาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน 61
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน “กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน” (สาขาบริหารธุรกิจ) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา