โลโก้เว็บไซต์ ธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนกันยายน 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนกันยายน 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนกันยายน 2561
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอนุรักษ์สืบสานพุทธศาสนาโครงการ “ธรรมะทวาทศวาร” ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ในเดือนกันยายนพระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา