โลโก้เว็บไซต์ ร่วมแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา ที่แคนนาดา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา ที่แคนนาดา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา  ในกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงานของสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา The  Destination Thailand ครั้งที่  5 
วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 ผศ.ดร.เจตชรินทร์  จิรสันติธรรม อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะแสดงจาก มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมทำการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา