โลโก้เว็บไซต์ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “IBM Show Knowledge and Exhibition 2018” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “IBM Show Knowledge and Exhibition 2018”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนางานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “IBM Show Knowledge and Exhibition 2018”
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “IBM Show Knowledge and Exhibition...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา