โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9
วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 06.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา