โลโก้เว็บไซต์ ธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนตุลาคม 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนตุลาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนตุลาคม 2561
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอนุรักษ์สืบสานพุทธศาสนาโครงการ “ธรรมะทวาทศวาร”ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปีในเดือนตุลาคมพระอาจารย์จร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา