โลโก้เว็บไซต์ mou ปั้นบัณฑิตพรีเมียม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

mou ปั้นบัณฑิตพรีเมียม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมโครงการ “ปั้นบัณฑิตพรีเมียม”
ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา