โลโก้เว็บไซต์ พิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพอาจารย์ปัญญา ยาวิราช  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพอาจารย์ปัญญา ยาวิราช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพอาจารย์ปัญญา ยาวิราช
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 น. รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เป็นเจ้าภาพพิธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา