โลโก้เว็บไซต์ 261061บ้านกร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

261061บ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสมาคมศิษย์เก่าบ้านกร่าง เข้าพบอธิการบดีเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
สมาคมศิษย์เก่าบ้านกร่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าพบเพื่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา