โลโก้เว็บไซต์ แปรอักษร 80 ปี ช่างไม้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แปรอักษร 80 ปี ช่างไม้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนารวมพลังชาวราชมงคลตาก แปรอักษร "80 ปี ช่างไม้"
วันนี้เวลา 16.00 น. ที่ลานพระวิษณุกรรม นักศึกษาได้ร่วมแปรอักษรเป็นคำว่า "๘๐ ปี ช่างไม้" ในโอกาสครบรอบ "80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก" น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา