โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สัมมนาการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา