โลโก้เว็บไซต์ ตลาดนัดหลักสูตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตลาดนัดหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนางานแนะแนวฯ ร่วม งานตลาดนัดอุดมศึกษา พร้อมรับนักศึกษาปี 62
ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษานำบุคลากร งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23  ณ หอประชุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา