โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 61
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 2561 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ประจำเด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา