โลโก้เว็บไซต์ 28-11-61mou วิทยาลัยครูเต๋อหง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

28-11-61mou วิทยาลัยครูเต๋อหง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา MOU ด้านวิชาการร่วมกับ วิทยาลัยครูเต๋อหง ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาการศึกษา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รศ.ศีลสิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Kong Legan President of Dehong Teacher’s College  (DTC)พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา