โลโก้เว็บไซต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  นำบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา