โลโก้เว็บไซต์ บริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาบริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ห้องพยาบาล มทร.ล้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา