โลโก้เว็บไซต์ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร นำคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา  น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร นำคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา  น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนารศ.ศีลศิริ สง่าจิตร นำคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา  น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา