โลโก้เว็บไซต์ สยามซิตี้ มอบเงิน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สยามซิตี้ มอบเงิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เวียงเจ็ดลินเกมส์
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพฯ รับมอบเงินสนับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา