โลโก้เว็บไซต์ 14-01-61 สภากาแฟการศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

14-01-61 สภากาแฟการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีร่วมเสวนา การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  พร้อมด้วย ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุม”สภากาแฟเพื่อการศึกษาเชียงใหม่” ครั้งที่ 15 จัดโดยสำนักงาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา