โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประชุมหารือความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรแมคคาฯ กับ วท.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประชุมหารือความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรแมคคาฯ กับ วท.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ประชุมหารือความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรแมคคาฯ กับ วท.เชียงราย
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ พร้อมคณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางเข้าประชุมกับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิค เชียงราย ในการทำค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา