โลโก้เว็บไซต์ โครงการธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ครั้งที่ ๑๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ครั้งที่ ๑๒

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ครั้งที่ ๑๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา