โลโก้เว็บไซต์ 27-12-61 nanyang | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

27-12-61 nanyang

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกับประเทศสิงคโปร์
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา หัวหน้าวิเทศสัมพันธ์และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา