โลโก้เว็บไซต์ แสดงนิทรรศการในงานฤดูหนาว 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แสดงนิทรรศการในงานฤดูหนาว 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร. ล้านนา พร้อมโชว์ศักยภาพงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ในงานฤดูหนาวเชียงใหม่และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มทร. ล้านนา นำคณะอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา จัดเตรียมบูธนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP  ของด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา