โลโก้เว็บไซต์ ขบวนแห่พิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ 2561-2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขบวนแห่พิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ 2561-2562

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก เชิญท้องตราพระราชสีห์ร่วมขบวนแห่งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2561-2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิด "งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2561-2562" โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำขบวนอัญเชิญท้องต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา