โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
ในเช้าวันนี้(1 มกราคม 2562)  รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 ณ เรือนรั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา