โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือรับทุน สกว. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือรับทุน สกว.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือรับทุน สกว.
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณระหว่าง สำนักงานกองทุน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา