โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนมทร.ล้านนาร่วมเสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวแทนมทร.ล้านนาร่วมเสวนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาตัวแทนมทร.ล้านนาร่วมเสวนา การปฏิรูปมหาวิทยาลัยแบบใหม่ในมุมมองของผู้นำ
ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายวรวุฒิ เพชรดี นายกสโมสรนักศึกษา และอุปนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ "การปฏิรูปมหาวิทยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา