โลโก้เว็บไซต์ Tsuruoka College  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Tsuruoka College

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมหารือการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับ Tsuruoka College ประเทศญี่ปุ่น
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ Dr.Kojo Takahashi  President of Tsuruoka ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา