โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป
             ในวันที่ 15 มกราคม 2562 นายยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้บริหาร  คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เชียงใหม่ ตล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา