โลโก้เว็บไซต์ ดร.ภาสวรรธน์ นำเสนอผลการวิจัย กองทุ่น FLR349  ต่อคณะรัฐมนตรีสัญจร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.ภาสวรรธน์ นำเสนอผลการวิจัย กองทุ่น FLR349  ต่อคณะรัฐมนตรีสัญจร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาดร.ภาสวรรธน์ นำเสนอผลการวิจัย กองทุน FLR349 
ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รักษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลการวิจัยระบบซับน้ำ ซึ่งดำเนินในพื้นที่บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา