โลโก้เว็บไซต์ วันพ่อขุนรามคำแหง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันพ่อขุนรามคำแหง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาวันพ่อขุนรามคำแหง
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารณ์ บุคลากร วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา