โลโก้เว็บไซต์ 180162 วันพระนเรศวรมหาราช  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

180162 วันพระนเรศวรมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา น้อมรำลึกถึงวีรกรรมยุทธหัตถีขององค์พระนเรศวรมหาราช
วันที่ 18  มกราคม 2562 ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธีวันคล้ายวันยุทธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา