โลโก้เว็บไซต์ 24-01-62 Fab lab | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

24-01-62 Fab lab

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาFab Lab เดินหน้าสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ จัดอบรมเทคนิคการโค้ชชิ่งและการสื่อสารด้วยภาพเสริมอาวุธให้ครูแกนนำ
มทร.ล้านนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการโค้ชชิ่งและการสื่อสารด้วยภาพ (Coaching Technic and Visual Thinking)  ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ระหว่างวันที่ 24-26 ม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา