โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมกราคม 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมกราคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมกราคม 2562
วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา