โลโก้เว็บไซต์ ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 22 มกราคม 2562 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา