โลโก้เว็บไซต์ 11-02-62 MOU TU Dortmund  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

11-02-62 MOU TU Dortmund

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เดินหน้าพัฒนาการศึกษาจับมือ TU Dortmund ถอดบทเรียนสู่การวิจัยนานาชาติด้าน WiL
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงนามความร่วมมือโครงการถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การวิจัย WiLร่วมกับ Technical...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา