โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดบรรยาย “ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน”   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดบรรยาย “ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดบรรยาย “ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน”
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ค่านิย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา