โลโก้เว็บไซต์ 28-02-62 สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

28-02-62 สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 5 พร้อมรับหน้าที่เจ้าภาพครั้งต่อไป
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 5/2562 ณ บริเวณน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งขาติดอนสุเทพ-...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา