โลโก้เว็บไซต์ Lanna cath show | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Lanna cath show

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด LANNA CATH SHOW
จังหวัดลำพูน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่การเป็นนักการตลาดสากลปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในสองรายการ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา