โลโก้เว็บไซต์ 26-03-62 มอบเครื่องอบแห้งลำไยสีทอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

26-03-62 มอบเครื่องอบแห้งลำไยสีทอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์สาขาอุตสาหการมอบเครื่องอบแห้งลำไยสีทอง สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนแม่ปั๋ง
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มอบเครื่องอบแห้งลำไยสีทองให้แก่โรงเรียนแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของอาจารย์ชัยภูมิ สีมา และผศ.วรเชษฐ์ หวานเสียง หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิศวกรรมก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา